AL KARAMAH SHREDDED KUNAFA 500 G

AL KARAMAH SHREDDED KUNAFA 500 G

KWD 0.575
KWD 1.090
KWD 1.625
KWD 6.450

** Package Qty :

( each = 1, Pack = 2, Piece = 3, Carton = 12, )