EGYPTIAN DOMIATI YELLOW CHEESE KG

EGYPTIAN DOMIATI YELLOW CHEESE KG

KWD 0.249
KWD 0.995
KWD 7.175
KWD 10.000

** Package Qty :

( 250 Grams = 1, Kilogram = 4, Carton = 32, Case = 48, )