EGYPTIAN DOMIATI YELLOW CHEESE KG

EGYPTIAN DOMIATI YELLOW CHEESE KG

KWD 0.219
KWD 0.875
KWD 7.175

** Package Qty :

( 250 Grams = 1, Kilogram = 4, Carton = 8, )